Search

Văn bản pháp quy

QĐ 405 (03.4.2023) Quy chế tuyển sinh trường Đại học Nha Trang

406 - ĐHNT (03.4.2023) Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo 

QĐ 1377-ĐHNT (10/10/2022) ban hành chương trình đào tạo đại học Ngành Chế biến thủy sản- Minh Phú

QĐ 1376-ĐHNT (10/10/2022) ban hành chương trình đào tạo đại học Ngành nuôi trồng thủy sản- Minh Phú

QD 1375-ĐHNT (10/10/2022) ban hành tên ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Việt và tiếng Anh

QĐ 911-ĐHNT (09/8/2022)  Quy định phát triển tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Nha Trang

QĐ 1366-ĐHNT (07/10/2022)  Quy định danh mục  tài liệu sử dụng trong giảng dạy tại Trường Đại học Nha Trang

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục học phần thay thế cho khóa 62 trở về trước
          Số 614/QĐ-ĐHNT, ngày 24/05/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học
          Số 613/QĐ-ĐHNT, ngày 24/05/2022

THÔNG BÁO Khung thời gian kế học đào tạo năm học 2022-2023
          Số 269/TB-ĐHNT, ngày 21/04/2022

THÔNG BÁO Điểm sàn xét tuyển đại học chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022
          Số 268/TB-ĐHNT, ngày 20/04/2022

QUYẾT ĐỊNH Phân công bộ môn quản lý học phần
          Số 343/QĐ-ĐHNT, ngày 24/03/2022          Phụ lục     Chủ nhiệm học phần

DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ CHO KHÓA 62 TRỞ VỀ TRƯỚC

HƯỚNG DẪN Tổ chức dạy học và đánh giá trực tuyến
          Số 812/HD-ĐHNT, ngày 10/12/2021

THÔNG BÁO Ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch giảng dạy – học tập năm học đại học chính quy
          Số 789/TB-ĐHNT, ngày 07/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học chính quy
          Số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 02/12/2021
          Phụ lục 1-5: Biểu mẫu chung
          Phụ lục 6: Khối Kỹ thuật và Công nghệ
          Phụ lục 7: Khối Công nghệ thực phầm và Sinh học
          Phụ lục 8: Khối Kinh tế, Kế toán, Du lịch, Luật và Ngoại ngữ
          Phụ lục 9: Khối Thủy sản

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình giáo dục tổng quát trình độ đại học (Áp dụng từ Khóa 63)
          Số 1174/QĐ-ĐHNT, ngày 04/11/2021

QUYẾT ĐỊNH Quy định đánh giá học phần
          Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học
          Số 754/QĐ-ĐHNT, ngày 13/08/2021

QUYẾT ĐỊNH Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
          Số 753/QĐ-ĐHNT, ngày 13/08/2021

THÔNG BÁO Xét chọn sinh viên học các chương trình TT-CLC
          Số 22/TB-ĐHNT, ngày 13/01/2021

THÔNG BÁO Học chuyển đổi các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (từ K62 về sau) và các khóa khác học chuyển đổi
          Số 531/TB-ĐHNT, ngày 18/08/2020
          Số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/03/2020

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức quản lý học phần Khởi nghiệp
          Số 677/QĐ-ĐHNT, ngày 03/07/2020

THÔNG BÁO Triển khai dạy học theo hình thức E-learning
          Số 190/TB-ĐHNT, ngày 25/03/2020

THÔNG BÁO Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo không chuyên ngữ đại học liên thông, bằng 2
          Số 106/TB-ĐHNT, ngày 24/02/2020

KHÓA 61 CHÚ Ý: CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH CÁC HP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
          Từ Khóa 61 học các HP Lý luận chính trị và các Khóa 60 trở về trước học trả nợ

THÔNG BÁO Thực hiện chương trình, giáo trình các HP Lý luận chính trị
          Ngày 21/08/2019 (Áp dụng từ Khóa 61)

QUYẾT ĐỊNH Thực hiện chương trình các môn Lý luận chính trị theo quy định mới
          Số 1319/QĐ-ĐHNT, ngày 11/10/2019 (Áp dụng từ K61)

Học phần Giáo dục Quốc phòng-An ninh (từ K60 về sau) và các khóa khác học chuyển đổi
          Đại học: Số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017
          Cao đẳng: Số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/09/2018

THÔNG BÁO Kế hoạch công tác đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
          Số 666/TB-ĐHNT, ngày 07/10/2019

THÔNG BÁO Đăng ký biên soạn, mua sắm tài liệu năm học 2019-2020
          Số 62/TB-ĐHNT, ngày 03/09/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
          Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/08/2019
          Văn bản hợp nhất (đã điều chỉnh): Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy 
 
THÔNG BÁO Điều chỉnh tổ chức đào tạo các học phần Nhập môn ngành
          Số 465/TB-ĐHNT, ngày 08/07/2019

QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục quy trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hình thức chính quy
          Số 586/QĐ-ĐHNT, ngày 03/06/2019
          Quy trình Mở ngành
          Quy trình Xếp thời khóa biểu
          Quy trình Tổ chức thi kết thúc học phần
          Quy trình Xét làm công tác tốt nghiệp
          Quy trình Xét và cấp bằng tốt nghiệp

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
          Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

THÔNG BÁO Điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Pháp trong chương trình song ngữ Pháp-Việt
          Số 320/TB-ĐHNT, ngày 17/05/2019

QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học chính quy
          Số 506/QĐ-ĐHNT, ngày 16/05/2019
          Phụ lục 6: Khối Kỹ thuật và Công nghệ
          Phụ lục 7: Khối Công nghệ thực phầm và Sinh học
          Phụ lục 8: Khối Kinh tế, Kế toán và Ngoại ngữ
          Phụ lục 9: Khối Thủy sản

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN Xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực theo khung năng lực 6 bậc
          Số 248/KH-ĐHNT, ngày 24/04/2019 

THÔNG BÁO Tổ chức thi và đánh giá các HP thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp - năm học 2018-2019
          Số 239/TB-ĐHNT, ngày 22/04/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
          Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019

QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tổ xây dựng yêu cầu và đánh giá trong công tác tốt nghiệp trình độ đại học
          Số 42/QĐ-ĐHNT, ngày 10/01/2019

THÔNG BÁO Thực hiện công tác tốt nghiệp năm học 2018-2019
          Số 15/TB-ĐHNT, ngày 07/01/2019

THÔNG BÁO Kế hoạch công tác đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
          Số 563/TB-ĐTĐH, ngày 16/10/2018

THÔNG BÁO Tổ chức Hội đồng đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học
          Số 571/TB-ĐTĐH, ngày 19/10/2018

THÔNG BÁO Đăng ký biên soạn, mua sắm tài liệu năm học 2018-2019
          Số 522/TB-ĐTĐH, ngày 24/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
          Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

 QUYẾT ĐỊNH Chương trình đào tạo trình độ đại học (từ K60):
          Số 1107/QĐ-ĐHNT, ngày 07/09/2018
          Ngành Luật kinh tế 
          Ngành Công nghệ ký thuật xây dựng công trình giao thông

QUYẾT ĐỊNH Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang
          Số 1008/QĐ-ĐHNT, ngày 07/09/2018

THÔNG BÁO Rà soát điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học Khóa 58 trở đi
          Số 484/TB-ĐHNT, ngày 06/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định mức học phí năm học 2018-2019
          Số 996/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Thành lập lớp và ngành đào tạo đối với lưu học sinh Lào
          Số 949/QĐ-ĐNNT, ngày 23/08/2018

QUYẾT ĐỊNH Chương trình trình độ cao đẳng (từ K60)
          Số 940/QĐ-ĐHNT, ngày 21/08/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định viết tên ngành trên văn bằng
          Số 795/QĐ-ĐHNT, ngày 12/07/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông và văn bằng hai
          Số 770/QĐ-ĐHNT, ngày 02/07/2018

QUYẾT ĐỊNH Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy
          Số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 11/06/2018

QUYẾT ĐỊNH Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ cao đẳng chính quy (từ K60)
          Số 638/QĐ-ĐHNT, ngày 24/05/2018

THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
          Số 255/TB-ĐHNT, ngày 02/05/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
          Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/04/2018

QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
          Số 349/QĐ-ĐHNT, ngày 05/04/2018

QUYẾT ĐỊNH Kế hoạch phát triển đào tạo đến năm 2021
          Số 08/QĐ-ĐHNT, ngày 09/01/2018

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học
          Số 1281/QĐ-ĐHNT, ngày 07/12/2017


QUYẾT ĐỊNH Quy định thực tập  của Trường Đại học Nha Trang
          Số 1170/QĐ-ĐHNT, ngày 17/11/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) 
          Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang 
          Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017

THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường 
          Số 135/TB-ĐT, ngày 03/03/2017

Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
          Số 74/QĐ-ĐHNT, ngày 06/02/2017

Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
          Số 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30/12/2016

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang
          Số 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/02/2013

QUYẾT ĐỊNH Quy định xây dựng và sử dụng mã học phần của Trường Đại học Nha Trang
          Số 719/QĐ-ĐHNT, ngày 25/06/2012

 

 

 

THÔNG TƯ Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
          Số 03/2022/TT-BGDĐT, ngày 18/01/2022

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
          Số 02/2022/TT-BGDĐT, ngày 18/01/2022

NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
          Số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/08/2021

THÔNG TƯ số 08/2021/TT-BGDĐT: Quy chế đào tạo trình độ đại học
          Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/03/2021
          Quy chế đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tiếp năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19
          Số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/02/2021      

BIỂU MẪU:

         Mẫu số 1 – Đơn xin mở lớp học phần

         Mẫu số 2 – Phiếu đăng ký/điều chỉnh học phần

         Mẫu số 3 – Đơn xin phép nghỉ học

         Mẫu số 4 – Đơn xin hoãn thi

         Mẫu số 5 – Đơn xin chuyển Chương trình đào tạo

         Mẫu số 6 – Đơn xin miễn học, miễn thi và cộng điểm thưởng

         Mẫu số 7 – Đơn xin xét tốt nghiệp

         Mẫu số 8 – Đơn xin nghỉ học tạm thời

         Mẫu số 9 – Đơn xin học trở lại

         Mẫu số 10 – Đơn xin chuyển ngành

         Mẫu số 11 – Đơn xin chuyển trường

         Mẫu số 12 – Đơn đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên

         Mẫu số 13 – Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo

         Mẫu số 14 – Đơn xin bảo lưu học phần

         Mẫu số 15 – Đơn đăng ký thực hiện ĐATN

                  – Đơn xin chuyển học phần thay thế trong CTĐT

                  – Phiếu báo điểm bổ sung

                  – Phiếu điều chỉnh điểm

                  -​​​  Đơn xin cấp bản sao bằng