• ts1
  • ts2
  • ts3
  • ts4
  • ts5

Tin tức sự kiện

Thông báo

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63
29/12/2021
Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63

- QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình giáo dục tổng quát trình độ đại học
     
     Số 1174/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2021

- QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
          Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

- QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
          Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
08/03/2021
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm 2022 - 2021, 2020, 2019, 2018 và 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang.

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!
28/09/2021
KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện trong quá trình học tập! https://tuyensinh.ntu.edu.vn/nhap-hoc