Phòng đào tạo đại học

Tin tức sự kiện

Thông báo

KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!
28/09/2021
KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện trong quá trình học tập!

    DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
    08/03/2021
    DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

    Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm 2021, 2020, 2019, 2018 và 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang.