Search

Thông tin liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Địa chỉ

Tầng 1, Tòa nhà Hiệu Bộ, trường Đại học Nha Trang

Điện thoại

02583831148
02583831147

Hộp thư

daotao@ntu.edu.vn

Theo dõi chúng tôi tại

Gửi email cho chúng tôi