Search

QUÝ 3 - 2022  Sổ bằngBổ sung

QUÝ 2 - 2022 Sổ bằng

QUÝ 1 - 2022  Sổ bằng

QUÝ 4 - 2021  Sổ bằng

QUÝ 3 - 2021  Sổ bằng

QUÝ 2 - 2021  Sổ bằng

QUÝ 1 - 2021  Sổ bằng

 

QUÝ 4 - 2020     Sổ bằng

QUÝ 3 - 2020    Sổ bằng

QUÝ 2 - 2020   Sổ bằng

QUÝ 1 - 2020  Sổ bằng

QUÝ 4 - 2019 Sổ bằng

QUÝ 3 - 2019 Sổ bằng

QUÝ 2 - 2019 Sổ bằng

QUÝ 1 - 2019 Sổ bằng

NĂM 2016

Quý 4

Quý 3     

Quý 2

Quý 1

NĂM 2015

Quý 4

Quý 3

Quý 2

Quý 1

NĂM 2014

Quý 3

Quý 2

Quý 1

NĂM 2013

Quý 4

Quý 3 - ĐỢT 2

Quý 3

Quý 2

QUÝ 1

NĂM 2012

Quý 4

Quý 3

NĂM 2010

Qúy 4

- Phân hiệu Kiên Giang

Đại học & Cao đẳng (tất cả các Khoa)

Trung cấp  

Qúy 3

- Khoa Khai thác

Khoa Cơ khí

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến (Đại học)      Cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế     bổ sung

Khoa Kế toán-Tài chính

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Khoa Ngoại ngữ

Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp bổ sung (các Khoa)

- Trung cấp 

Qúy 2

- Khoa Khai thác     Tại chức

Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến      Trung cấp

Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Nuôi trồng thủy sản
- Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Khoa Ngoại ngữ

Phân hiệu Kiên Giang

Trung cấp

Qúy 1

Khoa Khai thác

Khoa Cơ khí

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Kinh tế

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

Khoa Ngoại ngữ

- Phân hiệu Kiên Giang

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Tại chức - Bằng 2

- Trung cấp 

NĂM 2009

QUÝ 4 NĂM 2009

Khoa Khai thác

- Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến

- Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Kinh tế

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Viện Công nghệ sinh học và môi trường

Phân hiệu Kiên Giang

Trung tâm Nguyên cứu và phát triển công nghệ phần mềm

QUÝ 3 NĂM 2009

- Khoa Kinh tế

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Nguyên cứu và phát triển công nghệ phần mềm

- Vừa làm vừa học đào tạo tại Đại học Nha Trang  

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

- Đào tạo tại Trường Trung học Thuỷ sản

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Thủy sản

QUÝ 2 NĂM 2009 

- Khoa Khai thác

- Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến

- Khoa Kinh tế và Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh (Đại học, Cao đẳng và Trung cấp)

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Vừa làm vừa học đào tạo tại Đại học Nha Trang:     

ĐH liên thông và ĐH Bằng 2     ĐH Chuyên tu và ĐH Tại chức

Đào tạo tại Sở NNghiệp và PTriển NThôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đào tạo tại Trường Trung học Thủy sản

Đào tạo tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

Đào tạo tại Trường Cao đẳng Thủy sản   Cao đẳng

Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

Đào tạo tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Ninh Thuận

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Đào tạo tại Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ

Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau

Đào tạo tại Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi

QUÝ 1 NĂM 2009

- Khoa Khai thác

Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh