QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang

  • 14-10-2020
  • /
  • 656

Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha TrangTải toàn file văn bản: 20170717_QD 362 Quy dinh phat trien tai lieu.pdf
 

CHỈ THỊ Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Bài viết trước

CHỈ THỊ Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
ĐH Nha Trang dành 5% chỉ tiêu xét tuyển học sinh vùng dịch

Bài viết tiếp theo

ĐH Nha Trang dành 5% chỉ tiêu xét tuyển học sinh vùng dịch

Bài viết liên quan

ĐH Nha Trang dành 5% chỉ tiêu xét tuyển học sinh vùng dịch
10/12/2020

ĐH Nha Trang dành 5% chỉ tiêu xét tuyển học sinh vùng dịch