Thông báo

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bênh, Hiệu trưởng thông báo về việc thay đổi thời gian và hình thức thi học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 như sau:

Xem file đính kèm