Thông báo

Danh sách tinXem và tải file kèm theo: LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1/2020-2021

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 

          Sáng:       Ca 1   07:30
                           Ca 2   09:30

          

          Chiều:      Ca 1   13:30
                           Ca 2   15:30

           Tối:          Ca 1   18:30
                            Ca 2   19:20

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.

Danh sách Kết quả đánh giá năng lực TIN HỌC CƠ SỞ -  (tải file để xem)

Sinh viên đã được nhập bảo lưu vào bảng điểm từng cá nhân.
Đăng ký HP Tin học cơ sở (SOT303) và T.Hành Tin học cơ sở (SOT304) đã được xóa (không phải học).

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019


Danh sách Kết quả đánh giá năng lực Ngoại ngữ (các học phần tiếng Anh cần phải tham gia học) -  (tải file để xem)

Kết quả các HP Miễn học đã được cập nhật trong bảng điểm từng sinh viên.

 

Sinh viên K62 (không chuyên ngữ) đã được xếp vào các lớp tiếng Anh A1, A2.1 và B1.1: Cập nhật xem TKB của mỗi SV để lên lớp từ 26/10/2020.