Thông báo

THÔNG BÁO Lịch thi các HP Ngoại ngữ Học kỳ HÈ/2020-2021 và Giải quyết những trường hợp đã hoãn thi hoặc bị sự cố kỹ thuật khi dự thi các HP Ngoại ngữ (HK2/2020-2021)

  • 30/08/2021

I/ Đối tượng dự thi:

Đối tượng

Tham gia dự thi Học kỳ HÈ các ngày 4,5,6/9/2021

Phần dự thi

Đối tượng 1

Học kỳ HÈ/2020-2021: SV đã đăng ký và học các lớp tiếng Anh (A2.1, A2.2, B1.1, B1.2), tiếng Trung A1, tiếng Hàn A1

- Dự thi theo danh sách lớp học phần

- Thi 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận

Đối tượng 2

Sinh viên đã xin hoãn thi trước ngày thi (nay muốn dự thi) và trong buổi thi (do sự cố) của các học phần tiếng Anh A2.1, A2.2, B1.1 và tiếng Hàn A1

- SV phải đăng ký HP Ngoại ngữ tương ứng tại HK Hè/2020-2021 (Bổ sung). Đăng ký đến hết ngày 2/9

- Thi cả 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận

Đối tượng 3

Sinh viên đã xin hoãn thi tiếng Anh B1.2 trước buổi thi ngày 22/8 (nay muốn dự thi)

Đối tượng 4

Sinh viên xin hoãn thi tiếng Anh B1.2 trong buổi thi (do sự cố), đã tham gia thi lại phần trắc nghiệm sáng 29/8

- SV phải đăng ký HP tiếng Anh B1.2 tại HK Hè/2020-2021 (Bổ sung). Đăng ký đến hết ngày 2/9

- Chỉ thi phần tự luận


* Các bước đăng ký HP Ngoại ngữ tương ứng tại HK Hè/2020-2021 (Bổ sung):

          Bước 1: Đăng nhập đăng ký học phần, chọn HK Hè/2020-2021

          Bước 2: Đăng ký HP Ngoại ngữ theo đối tượng tại HK Hè/2020-2021 (Bổ sung)

          Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 2/9/2021 (thứ năm)

II/ Tổ chức thi:

1) Lịch thi các HP Ngoại ngữ Học kỳ HÈ/2020-2021 cho ĐỐI TƯỢNG 1

Mã HP

Tên HP

Giờ thi

Ngày thi

Hình thức thi

FLS312

Tiếng Anh A2.1

07g30

4/9/2021

Online (trực tuyến), làm và nộp bài thi trên
E-LEARNING

FLS313

Tiếng Anh A2.2

13g30

4/9/2021

FLS314

Tiếng Anh B1.1

07g30

5/9/2021

FLS315

Tiếng Anh B1.2

13g30

5/9/2021

FLS394

Tiếng Trung (A1)

07g30

6/9/2021

FLS3049

Tiếng Hàn (A1)

07g30

6/9/2021


2) Các HP Ngoại ngữ đăng ký thi bổ sung tại Học kỳ HÈ/2020-2021 cho ĐỐI TƯỢNG 2,3,4

Mã HP

Tên học phần

Nhóm HP

Lớp HP

Hình thức thi và giờ thi

FLS312

Tiếng Anh A2.1

06

TAA21BS

- Giờ thi và hình thức thi theo lớp HP tương ứng của lịch thi đối tượng 1

- Đối tượng 4 có giờ thi là giờ thi tự luận lớp HP tiếng Anh B1.2

FLS313

Tiếng Anh A2.2

14

TAA22BS

FLS314

Tiếng Anh B1.1

12

TAB11BS

FLS315

Tiếng Anh B1.2

12

TAB12BS

FLS3049

Tiếng Hàn (A1)

02

HANA1BS


3) Danh sách phòng thi: Địa chỉ meet.google Giáo viên thông báo trên E-LEARNING theo danh sách nhóm học phần.

4) Sinh viên dự thi: Yêu cầu phải có 2 thiết bị (điện thoại thông minh, laptop hoặc máy tính bảng)  

          - Máy tính: Đăng nhập E-LEARNING nhóm học phần để làm và gửi bài thi
          - Điện thoại: Đăng nhập địa chỉ
 meet.google (thông báo trên E-LEARNING theo danh sách nhóm học phần) luôn luôn bật camera (để xa với khoảng cách phù hợp) cho thấy mặt người, máy tính đang thi…

III/ Xin hoãn thi của học kỳ Hè/2020-2021

Nếu vì lý do khách quan dịch bệnh Covid/ốm đau, sinh viên không thể tham gia dự thi thì gửi email đển Phòng Đào tạo ĐH (tronganh@ntu.edu.vn) kèm theo các minh chứng để được xem xét hoãn thi. Gửi thông tin theo mẫu:

Hoãn thi HK Hè/2020-2021

Mã SV

Họ và tên SV

Lớp

Mã HP

Tên học phần

Nhóm HP

Lớp HP

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Học phí HK Hè sẽ tạm thời bị tính, sẽ xóa học phí khi lập danh sách thi (bổ sung) xong. Điểm thi sẽ ghi nhận hoãn thi cho HK 2/2020-2021 (sẽ phối hợp kiểm tra lại trường hợp tham gia thi đợt trước để ghi nhận điểm…)