Thông báo

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2/2021-2022

  • 03/06/2022

 

Xem và tải file kèm theo:LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2/2021-2022

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 


          Sáng:       Ca 1   07:30
                           Ca 2   09:30

          

          Chiều:      Ca 1   13:30
                           Ca 2   15:30

          Tối:          Ca 1   18:30
                           Ca 2   19:20

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.