Thông báo

K62 - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019


Danh sách Kết quả đánh giá năng lực Ngoại ngữ (các học phần tiếng Anh cần phải tham gia học) -  (tải file để xem)

Kết quả các HP Miễn học đã được cập nhật trong bảng điểm từng sinh viên.

 

Sinh viên K62 (không chuyên ngữ) đã được xếp vào các lớp tiếng Anh A1, A2.1 và B1.1: Cập nhật xem TKB của mỗi SV để lên lớp từ 26/10/2020.