Liên hệ

Quý vị có nhu cầu cần được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, chương trình học tập.. vui lòng liên hệ trước tiếp tạo Phòng đào tạo Đại học hoặc thông qua email, điện thoại.

Địa chỉ

Tầng 1, tòa nhà Hiệu Bộ

Số điện thoại

02583 831 148

02583 831 148

Giữ liên lạc

Processing...