KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

  • 28-09-2021
  • /
  • Phòng DTDH
  • 15960
  • Tân sinh viên

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện trong quá trình học tập! https://tuyensinh.ntu.edu.vn/nhap-hoc

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!
Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

Bài viết trước

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62
Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Tin tiếp theo

Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63
29/12/2021

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59
13/04/2021

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60
13/04/2021

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60