KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

  • 28-09-2021
  • /
  • Phòng DTDH
  • 7932

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện trong quá trình học tập!

KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

- LỊCH: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV KHÓA 63

- THÔNG TIN ĐẦU LỚP VÀ KHOA/VIỆN QUẢN LÝ

- CÁC ĐỊA CHỈ WEB, FANPAGE chính thức
               Tin tức, thông tin:
          Website Trường Đại học Nha Trang: https://www.ntu.edu.vn/
          Website Tuyển sinh Đại học: https://tuyensinh.ntu.edu.vn/
          Fanpage Trường Đại học Nha Trang: https://www.facebook.com/nhatranguniversity
          Fanpage Tuyển sinh Đại học Nha Trang: https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
               Học tập:
          Sinh viên đăng nhập Hệ thống quản lý đào tạo: https://sinhvien.ntu.edu.vn
          Học tập sừ dụng NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/
               Đoàn thể, phong trào:
          Fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ĐHNT: https://www.facebook.com/dtn.dhnt
          Fanpage Hội Sinh viên ĐHNT: https://www.facebook.com/hsvdhnhatrang

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

- HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

- LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2021-2022 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

- ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

- KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2021-2022

Do tình hình dịch bệnh nên Học kỳ 1/2021-2022 tiến hành học online theo TKB định sẵn theo đơn vị lớp.
Công cụ học tập trực tuyến (online):
          ♦ Phần mềm: Google Meet hoặc Zoom
          ♦ Học tập sừ dụng NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/

- QUYẾT ĐỊNH Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
          Số 753/QĐ-ĐHNT, ngày 13/08/2021

- QUYẾT ĐỊNH Quy định đánh giá học phần
          Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/09/2021

- THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

- DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K63

 

 

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

Bài viết trước

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59
13/04/2021

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60
13/04/2021

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62
13/04/2021

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
08/03/2021

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017