KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!

Tải tệp đính kèm | Đọc online


1/ LỊCH: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV KHÓA 61

2/ LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 61

3/ LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA K61

4/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

5/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

6/ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2019-2020 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

7/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

8/ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH & TIN HỌC 
      
9/ KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2019-2020 

10/ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017 (Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/8/2019
         
11/ DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 6

1
2/ THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61

Bài viết trước

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61
Khóa 62

Bài viết tiếp theo

Khóa 62

Bài viết liên quan

Khóa 62
13/01/2021

Khóa 62

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
11/12/2020

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước
28/12/2011

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61
09/08/2019

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61