KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!

  • 14-10-2020
  • /
  • 425

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!


1/ LỊCH: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV KHÓA 61

2/ LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 61

3/ LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA K61

4/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

5/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

6/ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2019-2020 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

7/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

8/ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH & TIN HỌC 
      
9/ KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2019-2020 

10/ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017 (Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/8/2019
         
11/ DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 6

1
2/ THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61

Bài viết trước

Kiểm tra trình độ TIẾNG ANH - Khóa 61
Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

Bài viết tiếp theo

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59
13/04/2021

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60
13/04/2021

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62
13/04/2021

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
08/03/2021

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017