Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

  • 13-04-2021
  • /
  • 553

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

(Quyết định số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30 tháng 12 năm 2016)

STT

Chương trình đào tạo/Ngành đào tạo

Phân từng học kỳ

Đơn vị quản lý

1

Công nghệ thông tin
Information Technology

Chuyên ngành: Truyền thông và mạng máy tính

HK
 

Khoa Công nghệ thông tin

2

Hệ thống thông tin quản lý
Management Information System

HK

3

Công nghệ thực phẩm
Food Technology

Chuyên ngành: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

HK
 

Khoa Công nghệ Thực phẩm

4

Công nghệ chế biến thủy sản
Aquatic Products Processing Technology

HK

5

Công nghệ sau thu hoạch
Postharvest Technology

HK

6

Công nghệ kỹ thuật hóa học
Chemical Engineering Technology

HK

7

Kỹ thuật cơ khí
Mechanical Engineering

HK

Khoa Cơ khí

8

Công nghệ chế tạo máy
Manufacturing Engineering Technology

HK

9

Kỹ thuật cơ điện tử
Mechatronics Engineering 

HK

10

Kỹ thuật nhiệt
Thermal Engineering
 
Chuyên ngành: Máy lạnh và thiết bị thực phẩm
Chuyên ngành: Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió

HK


 

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Electrical and Electronic Engineering Technology

HK

Khoa Điện – Điện tử

12

Kinh doanh thương mại
Commercial Business

HK

Khoa Kinh tế

13

Kinh tế phát triển
Agricultural Economics

HK

14

Marketing
Marketing

HK

15

Quản trị kinh doanh
Business Administration

HK

16

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tourism and Travel Services Administration

HK

17

Quản trị khách sạn (chuyên ngành)
Hospitality Management

HK

18

Kế toán
Accounting

HK

Khoa Kế toán – Tài chính

19

Tài chính – Ngân hàng
Finance – Banking

HK

20

Kiểm toán (chuyên ngành)
Auditing

HK

21

Kỹ thuật tàu thủy
Naval Architecture and Marine Engineering

HK

Khoa Kỹ thuật Giao thông

22

Khoa học hàng hải
Maritime Science

HK

23

Kỹ thuật ô tô
Automotive Engineering

HK

24

Ngôn ngữ Anh
English Linguistics

HK

Khoa Ngoại ngữ

25

Kỹ thuật xây dựng
Civil Engineering

HK

Khoa Xây dựng

26

Công nghệ sinh học
Biotechnology

HK

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

27

Kỹ thuật môi trường
Environmental Engineering 

HK

28

Nuôi trồng thủy sản
Aquaculture

HK

Viện Nuôi trồng Thủy sản

29

Bệnh học thủy sản
Aquaculture Pathology

HK

30

Quản lý nguồn lợi thủy sản
Fisheries Resource Management

HK

31

Khai thác thủy sản
Fisheries Technology

HK

Viện KH và CN Khai thác Thủy sản

32

Quản lý thủy sản
Fisheries Management

HK

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Kinh doanh thương mại
Quản trị kinh doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kế toán
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật môi trường
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật nhiệt
Kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Công nghệ chế biến
Công nghệ thực phẩm
Nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuật xây dựng

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

Bài viết trước

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

Bài viết tiếp theo

KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

Bài viết liên quan

KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!
28/09/2021

KHÓA 63 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2021) CHÚ Ý!

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60
13/04/2021

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62
13/04/2021

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 62

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
08/03/2021

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017