Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63

  • 29-12-2021
  • /
  • Phòng DTDH
  • 12030
  • Chương trình đào tạo

- QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình giáo dục tổng quát trình độ đại học
     
     Số 1174/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2021

- QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
          Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

- QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
          Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63
KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

Bài viết trước

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!
Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Tin tiếp theo

Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Bài viết liên quan

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!
28/09/2021

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59
13/04/2021

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60
13/04/2021

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60