Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60

  • 13-04-2021
  • /
  • 11482
  • Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61) 

Chương trình đào tạo Khóa 61 & Khóa 60


KHÓA 61 CHÚ Ý: CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH CÁC HP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
            Từ Khóa 61 học các HP Lý luận chính trị và các Khóa 60 trở về trước học trả nợ
 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

STT

Ngành đào tạo

Đơn vị quản lý

1

Công nghệ thông tin  Cập nhật
Chuyên ngành: Truyền thông và mạng máy tính

Khoa Công nghệ thông tin

2

Hệ thống thông tin quản lý  Cập nhật

3

Công nghệ thực phẩm
Chuyên ngành: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

4

Công nghệ chế biến thủy sản Cập nhật

5

Công nghệ sau thu hoạch

6

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7

Kỹ thuật cơ khí  Cập nhật

Khoa Cơ khí

8

Công nghệ chế tạo máy

9

Kỹ thuật cơ điện tử

10

Kỹ thuật nhiệt  Cập nhật
Chuyên ngành: Máy lạnh và thiết bị thực phẩm
Chuyên ngành: Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khoa Điện – Điện tử

12

Kinh tế
Chuyên ngành: Kinh tế thủy sản
Chuyên ngành: Luật kinh tế (Khoa Khoa học XH và nhân văn)

Khoa Kinh tế

13

Kinh doanh thương mại

14

Kinh tế phát triển

15

Marketing

16

Quản trị kinh doanh

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành: Quản trị khách sạn

Khoa Du lịch

18

Kế toán
Chuyên ngành: Kiểm toán

Khoa Kế toán – Tài chính

19

Tài chính – Ngân hàng

20

Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật Giao thông

21

Khoa học hàng hải

22

Kỹ thuật ô tô

23

Kỹ thuật cơ khí động lực

24

Ngôn ngữ Anh  Cập nhật K59-K60 Khóa 61

Khoa Ngoại ngữ

25

Kỹ thuật xây dựng  Cập nhật
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

Khoa Xây dựng

26

Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

27

Kỹ thuật môi trường

28

Nuôi trồng thủy sản

Viện Nuôi trồng Thủy sản

29

Bệnh học thủy sản

30

Khai thác thủy sản

Viện KH và CN Khai thác Thủy sản

31

Quản lý thủy sản

32

Luật

Khoa Khoa học XH và nhân văn

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ cao đẳng hệ chính quy (số 638/QĐNT, ngày 24/05/2018)
QUYẾT ĐỊNH Chương trình trình độ cao đẳng (từ K60) (số 940/QĐ-ĐHNT, ngày 21/08/2018)

STT

Ngành đào tạo

Đơn vị quản lý

1

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

2

Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm

3

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khoa Cơ khí

4

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Khoa Điện - Điện tử

5

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Khoa Kỹ thuật giao thông

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7

Kế toán (Kế hoạch từng học kỳ)

Khoa Kế toán - Tài chính

8

Kinh doanh thương mại    (Kế hoạch từng học kỳ)

Khoa Kinh tế

9

Quản trị kinh doanh   (Kế hoạch từng học kỳ)

10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
  Cập nhật Khóa 61 Quản trị khách sạn (K61)

Khoa Du lịch

11

Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) K60
  Khóa 61

Khoa Ngoại ngữ

12

Nuôi trồng thủy sản

Viện Nuôi trồng thủy sản

 

 

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

Bài viết trước

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Tin tiếp theo

Cập nhật ĐCHP Khóa 63

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63
29/12/2021

Chương trình đào tạo các ngành Khóa 63

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!
28/09/2021

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59
13/04/2021

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58-59