Thông tin mới, hỗ trợ tân sinh viên trường Đại học Nha Trang

KHÓA 64 (NHẬP HỌC THÁNG 9/2022) CHÚ Ý!

  • 28/09/2021
  • 16112

Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện trong quá trình học tập! https://tuyensinh.ntu.edu.vn/nhap-hoc

Bài viết đã xem