Thông báo

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1/2020-2021Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1/2020-2021

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 

          Sáng:       Ca 1   07:30
                           Ca 2   09:30

          

          Chiều:      Ca 1   13:30
                           Ca 2   15:30

           Tối:          Ca 1   18:30
                            Ca 2   19:20

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.