Lịch công tác

STT Ngày giờ Nộp dung - Thành phần Phòng họp Chuẩn bị Chủ trì
1 07g30 - 01/04
(Thứ Năm)
 
Phòng họp 2 VPGH HT TS.Trung
2 07g00 - 02/04
(Thứ Sáu)
Hội trường 3 đ/c TĐ.Lượng HT TS.Trung
3 07g30 - 08/04
(Thứ Năm)
Phòng họp 2 đ/c ĐĐ.Lưỡng PHT QH.Nam
4 07g30 - 10/04
(Thứ Bảy)
Hội trường 1 đ/c TĐ.Lượng CTHĐT KT.Thắng
5 14g00 - 10/04
(Thứ Bảy)
Phòng họp 2 Thư ký HĐT CTHĐT KT.Thắng
6 07g30 - 13/04
(Thứ Ba)
Phòng họp 2 Thường trực BCĐ PHT TD.Hùng
7 14g30 - 13/04
(Thứ Ba)
 
Phòng họp 2 Đ/c Đ.Đ. Lưỡng Đ/c Đ.X. Phương PHT QH.Nam
8 07g30 - 16/04
(Thứ Sáu)
Phòng họp 4 đ/c ĐĐ.Lưỡng PHT QH.Nam
9 08g00 - 17/04
(Thứ Bảy)
Hội trường 1 đ/c TV.Phương PHT QH.Nam
10 08g00 - 24/04
(Thứ Bảy)
Hội trường 1 đ/c TV.Phương PHT QH.Nam
11 14g00 - 26/04
(Thứ Hai)
 
Phòng họp 2 đ/c TV.Toản PHT QH.Nam
12 07g30 - 27/04
(Thứ Ba)
Phòng họp 2 Thường trực BCĐ PHT TD.Hùng
13 15g00 - 27/04
(Thứ Ba)
Phòng họp 1 đ/c TĐ.Lượng PHT TD.Hùng
14 07g30 - 29/04
(Thứ Năm)
 
Phòng họp 2 VPGH HT TS.Trung
 
GHI CHÚ
  • Lịch nghỉ lễ 30/1 và 01/5:
  • + Khối giảng dạy nghỉ từ 30/4 đến hết ngày 02/5.
  • + Khối hành chính: nghỉ từ 30/4 đến hết ngày 03/5.
  • Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: theo kế hoạch riêng.
  • Các cuộc họp đột xuất khác, Hiệu trưởng sẽ có thông báo riêng.