Lịch công tác

STT

Ngày giờ

Nộp dung - Thành phần

Phòng họp

Chuẩn bị

Chủ trì

1

14g00 - 11/01
(Thứ Hai)

 

Họp cải tiến công tác giáo vụ.

Giám hiệu, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐBCL&KT, Tổ CNTT, TT. GDQP&AN, TT. PVTH.

 

Phòng họp 1

đ/c TV.Phương

PHT QH.Nam

2

08g00 - 12/01
(Thứ Ba)

 

Họp thống nhất danh sách các hoạt động cải tiến giữa kỳ của Nhà trường NH 2020-2021 và NH 2021-2022.

Hội đồng và Ban Thư ký theo QĐ số 1557/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2019.

 

Phòng họp 2

đ/c ĐĐ.Lưỡng

HT TS.Trung

3

14g00 - 13/01
(Thứ Tư)

 

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2021.

Các thành viên Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký HĐTS, Tổ tư vấn hướng nghiệp, trưởng các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

 

Phòng họp 4

đ/c TV.Phương

HT TS.Trung

4

08g00 - 14/01
(Thứ Năm)

 

Thực hành KPIs phục vụ quản trị Nhà trường đáp ứng công tác Kiểm định.

Trưởng, Phó và chuyên viên các đơn vị khối Phòng/Trung tâm (đã có danh sách đăng ký).

 

Phòng họp 4

đ/c ĐĐ.Lưỡng

PHT TD.Hùng

5

14g00 - 18/01
(Thứ Hai)

 

Họp Tổ xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (phiên 3).

Các thành viên của Tổ.

 

Phòng họp 2

đ/c LV.Phương

HT TS.Trung

6

08g00 - 20/01
(Thứ Tư)

 

Thảo luận kế hoạch và thống nhất nội dung, phương hướng đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Giám hiệu, Trưởng các khoa/viện có đào tạo sau đại học và các thành viên Hội đồng phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

Phòng họp 2

đ/c ĐX.Phương

PHT QH.Nam

7

14g00 - 22/01
(Thứ Sáu)

 

Làm việc với Tổng lãnh sự quán Mỹ.

Giám hiệu, Phòng ĐTĐH, Phòng HTĐN, Khoa Ngoại ngữ.

 

Phòng tiếp khách

đ/c NT.Ngân

HT TS.Trung

8

08g00 - 25/01
(Thứ Hai)

 

Họp Tổ xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (phiên 4).

Các thành viên của Tổ.

 

Phòng họp 2

đ/c LV.Phương

HT TS.Trung

9

14g00 - 25/01
(Thứ Hai)

 

Giao ban công tác sinh viên.

 

Phòng họp 2

đ/c TV.Toản

PHT QH.Nam

10

08g00 - 28/01
(Thứ Năm)

 

Gặp mặt cán bộ hưu trí.

Chủ tịch Hội đồng Trường, Giám hiệu, Công đoàn Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị.

 

Hội trường 1

đ/c TĐ.Lượng

HT TS.Trung

11

07g30 - 29/01
(Thứ Sáu)

 

Họp giao ban công tác tháng.

 

Phòng họp 2

VPGH

HT TS.Trung